ToTender

Úw partner in aanbestedingen en contractbeheer
Neem contact met mij op

Uw project laten uitvoeren binnen de gestelde tijd en budget?

 

Totender adviseert en ondersteunt waterschappen, natuurorganisaties, provincies en ministeries met aanbestedingen en contractmanagement voor land- en waterinrichting. Dit door integer en transparant te handelen, feilloos belangen aan te voelen en een verbinder te zijn.

Totender gelooft dat land- en waterinrichting essentieel is voor de ontwikkeling van een land (als Nederland).

Totender biedt 30 jaar ervaring in inrichting landelijk gebied en 20 jaar ervaring in aanbestedings- en contractmanagement. Opdrachtgevers kunnen ervan verzekerd zijn dat zij een afgerond project binnen de gestelde tijd en budget opgeleverd krijgen.

Opdrachtgevers

Rijkswaterstaat
Drents Overijsselse Delta
Waterschap Rijn en IJssel
Brabants landschap logo
VBNE Vereniging Bos en Natuurterrein eigenaren
Kaderrichtlijn Water
Staatsbosbeheer logo

Uw project goed beheerd?

Gá voor de jarenlange ervaring van ToTender,
zodat u ervan verzekerd bentdat uw project binnen de contractvoorwaarden
en het gestelde budget worden uitgevoerd.

Totender.nl |Ton Tielens | 06-53472172 | ton.tielens@totender.nl