Over mij

Ton Tielens
Neem contact met mij op

De mens achter het contract

Een aanbesteding of contract kan een papieren tijger zijn, maar ToTender zorgt ervoor dat gemaakte afspraken met interne beheerders en externe partijen succesvol verlopen door:

  • een goede relatie op te bouwen met de opdrachtnemer, waarin ToTender de verantwoordelijkheid van zowel de opdrachtnemer als de rol van opdrachtgever niet uit het oog verliest.
  • feilloos belangen aan te voelen en bespreekbaar te maken.
  • projectteamleden te stimuleren om slimmer, beter en kostenefficiënter te werken.
  • Integer en transparant te opereren.

Ik geloof dat land- en waterinrichting essentieel is voor de ontwikkeling van een land (als Nederland).

Ik heb 30 jaar ervaring in inrichting landelijk gebied en 20 jaar ervaring in aanbestedings- en contractmanagement. Opdrachtgevers kunnen ervan verzekerd  zijn dat ToTender  bijdraagt aan het tijdig en binnen het budget opleveren van het project.

Taken

Als contractmanager organiseer en realiseer ik de inkoop – en contractzaken van een project. Ik ben namens de opdrachtgever, contactpunt voor de opdrachtnemer. Ik draag zorg voor het opstellen van een inkoopstrategie en inkoopplan. Tevens ben ik verantwoordelijk voor alle inkoopcontracten die nodig zijn voor het realiseren van een opdracht. Ik draag zorg voor de contractbeheersing en ik weeg bevindingen naar aanleiding van uitgevoerde toetsen en communiceer die met de toetser(s) en opdrachtnemer.

In een werkomgeving waar ik in teamverband een kwaliteitsverbetering in de projectrealisatie door kan voeren,  kom ik volledig tot mijn recht.  Ik kan mezelf helemaal inleven in de opgave van een opdrachtgever om vervolgens samen met het projectteam de beste aanbesteding- en contractafwegingen te maken.

Ervaring

Als contractmanager en aanbesteder ligt mijn passie bij de inrichting van het rivierengebied: uiterwaardinrichting en dijkververbetering. Vanuit integrale gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied heb ik mij ontwikkeld tot contractmanager van gebiedsontwikkelingen rond de rivieren.

Sinds 2000 ben ik contractmanager binnen NURG-, KRW-, Ruimte voor de Rivier- en HWBP projecten, werkend voor het ministerie van LNV, RWS, DLG en waterschappen.

Daarnaast heb ik een passie om kennis over te dragen om zo teams zichzelf verder te laten ontwikkelen op het gebied van aanbesteden en contractmanagement. Dit heb ik gedaan in adviesopdrachten over contractstrategie in binnen- en buitenland (SBB, provincie Gelderland, Turkije, Haïti, Vietnam en Ethiopië), aanbestedingen van ecologische onderzoeken (VBNE) en natuurontwikkeling (Brabants Landschap).

Competenties

Creatief

Nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken. Innovatieve oplossingen inbedden in de contractstrategie.

Contractbeheerder

Nauwkeurig
Gestructureerd
Risico’s beheeren

Planner

Afspraak is afspraak en planning is planning. Soms betekent dit strak sturen, maar zeker ook meebewegen bij innovaties

 

Doelgericht

Bereiken van concrete doelen
Binnen gestelde budgetten en termijnen

U

Adviseur

Op basis van beschikbare informatie tot een conclusie of standpunt komen
Adviseren van opdrachtgevers

Ervaren

30 jaar in landelijk gebied
20 jaar aanbesteden en contractmanagement
diversiteit aan opdrachtgevers

Verbinder

Samenwerken
Opleiden
Oplossingen zoeken

 

Uitvoerder

Stressbestendig
Pragmatisch