Kennispartner

KristalCompagnie logoIk ben als kennispartner aangesloten bij Kristal Compagnie.

De Kristal Compagnie biedt opdrachtgevers vooruitstrevende en kristalheldere oplossingen voor het realiseren van complexe ruimtelijke projecten. Resultaat, flexibiliteit, kostenbeheersing en kwaliteit voeren de boventoon in een vernieuwend aanbod van maatwerkproducten. Toewijding,  innovatie, ontwikkeling, resultaatverplichting en partnership staan centraal in de aanpak, waarbij het belang van de opdrachtgever centraal staat.

Opdrachtgevers die zoeken naar kwaliteit hebben de oplossing gevonden: de Kristal Compagnie. Een coöperatie van hoog gekwalificeerde, zelfstandige ondernemers die uit ervaring weten voor welke uitdagingen opdrachtgevers staan. Het robuust, flexibel en kostenefficiënt uitvoeren van projecten vraagt om uitzonderlijke project planning en beheersing. Daarbij past de uitzonderlijke dienstverlening van Kristal Compagnie.

AANDACHTSGEBIEDEN:

Waterbescherming – Civiele projecten – Ruimtelijke ordening – Gebiedsontwikkeling  – Energie transitie

Ton Tielens

Werkwijze IPM

 

IPM model

ToTender werkt in veel bedrijven waar Integraal Projectmanagement (IPM) wordt toegepast om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen.

5 processen, 5 rollen

IPM onderscheidt 5 processen. De 5 rollen worden primair door 5 verschillende personen vervuld. Verschillende rollen kunnen vervuld worden door een of meerdere personen. Iedere rol heeft wel een eigen ondersteunend team. De processen en bijbehorende rollen zijn:

 • Projectmanagement: gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming.
  Projectmanager: (eind)verantwoordelijk voor het boeken van een goed projectresultaat.
 • Projectbeheersing: gericht op het beheersen van de risico’s en alle beheersaspecten in het project.
  Manager projectbeheersing: verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van (mogelijke) integrale  risico’s.
 • Omgevingsmanagement: om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende het project.
  Omgevingsmanager: verantwoordelijk voor het contact met de omgeving.
 • Technisch management: om de risico’s vanuit de techniek en organisatie te beheersen.
  Technisch manager: verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project.
 • Contractmanagement: om de risico’s die (kunnen) ontstaan tussen opdrachtgever en de markt te beheersen. Ook tijdens de inkoopfase.
  Contractmanager: verantwoordelijk voor de contacten en contracten van de verschillende marktpartijen.

In het laatst beschreven proces en rol (groene driehoek) is ToTender actief.