Referentie Projecten

Partner in aanbestedingen en contractbeheer
Neem contact met ons op

Referentie projecten

 

Totender helpt adviesbureaus, waterschappen, landinrichtingorganisaties, provincies en ministeries met aanbestedingen en contractmanagement voor land- en waterinrichtingen door uitstekend te onderhandelen, feilloos belangen aan te voelen en een verbinder te zijn

Totender gelooft dat land- en waterinrichting essentieel is voor de ontwikkeling van een land (als Nederland).

Totender biedt 30 jaar ervaring in inrichting landelijk gebied en 20 jaar ervaring in aanbestedingsprojecten, zodat opdrachtgevers ervan verzekerd kunnen zijn dat zij een afgerond project binnen de gestelde tijd en budget opgeleverd krijgen.

Opdrachtgever: 
Rijkswaterstaat

Projecttitel:
Herinrichting Cortenoever

Opgetreden als:
Contractmanager

Korte projectomschrijving:
Contractmanagement voor de planfase van het KRW (Kader Richtlijn Water) en N2000 (Natura 2000) project Cortenoever en UWDH (Uiterwaarden – Wamel – Dreumel – Heerenwaarden).

Dit zijn samenwerkingsprojecten tussen RWS, provincie Gelderland en SBB.

Jaren:
2017-heden

Rioolwaterzuivering Echten WDOD

Opdrachtgever: 
Waterschap Drentse en Overijsselse Delta

Projecttitel:
Vernieuwing slibbewerking rioolwaterzuivering Echten

Opgetreden als:
Contractmanager

Korte projectomschrijving:
Het begeleiden van de plan- en realisatiefase van de vergassingsinstallatie van de RWZI in Echten.

Jaren:
2020-heden

Opdrachtgever:
Brabants Landschap

Projecttitel:
Laatste maatregelen herstel Valkenhorst Groote Heide

Opgetreden als:
Contractmanager

Korte projectomschrijving:
Het opstellen van het ingenieurscontract en de aanbesteding voor de planvorming van het herstel van een vennengebied in combinatie met de inrichting van een voormalig agrarisch bedrijf. 

Jaren:
2019

Opdrachtgever: 
Vereniging van Bos en Natuurterrein Eigenaren (VBNE)

Projecttitel:
Aanbestedingen ecologisch onderzoek

Opgetreden als:
Contractmanager


Korte projectomschrijving:
Het begeleiden van aanbestedingen voor ecologisch onderzoek voor de VBNE. Daarnaast advisering over het strategisch inkoopbeleid.

Jaren: 
2014-heden

Opdrachtgever:
Waterschap Rijn en IJssel

Project:
Dijkversterking Twentekanaal

Opgetreden als:
Contractmanager

Korte projectomschrijving:
Het aanbesteden van de innovatieve techniek “Vertikaal Zanddicht Geotextiel (VGZ) om Piping te voorkomen. Via een proof-of-concept principe is de aannemer geselecteerd.

Het voeren van contractmanagement tijdens de ontwikkeling en uitvoering van de innovatie.

Jaren:
2016-2019

Opdrachtgever:
Waterschap Rivierenland

Projecttitel:
Dijkverlegging Munnikenland

Opgetreden als:
Contractmanager

Korte projectomschrijving:
In dit gebied is er gewerkt aan het verleggen van de dijk bij Buitenpolder in het Munnikenland en daarvoor zijn nevengeulen in de uiterwaarden gegraven. Dit project draagt bij aan de hoogwaterveiligheid, de ecologische kwaliteit van de Waal en de aantrekkelijkheid voor de recreatie. 

Jaren:
2013-2016

Opdrachtgevers

Rijkswaterstaat
Drents Overijsselse Delta
Waterschap Rijn en IJssel
Brabants landschap logo
VBNE Vereniging Bos en Natuurterrein eigenaren
Kaderrichtlijn Water
Staatsbosbeheer logo

“ToTender heeft onze organisatie uitstekend meegenomen in het aanbestedingstraject”